Business Intelligence & Data Virtualization Expedition

 10 Jun 2015 - Oslo (Norway)

  8:30 AM CET

Affecto and Denodo hereby invite you to see how visual analytics and data virtualization combined with a lean governance model can help your IT and business sectors support each other.

  • Prepare data ten times faster for exploration and analytics!
  • Access and prepare any source for your business in no time.
  • Explore next generation architecture where the balance between business agility and IT control is struck perfectly.

Affecto og Denodo inviterer deg med dette til å sjå korleis visuell analyse og datavirtualisering kombinert med eit pragmatisk styresett kan hjelpe IT og forretning å støtte kvarandre på reisa. 

  • Ti gonger raskare tilrettelegging av data for utforsking og analyse!
  • Alle kjelder kan bli kopla opp og førebudd for forretning på eit augneblink.
  • Neste generasjon arkitektur der ein finn den perfekte balansen mellom smidig forretning og IT kontroll.

 

Visit event page

What's Next?

Gain real-time insights from your data and begin
your digital transformation today!