GraphQL

Showing 1 - 1 of 1 pages tagged with: GraphQL

GraphQL en Denodo Platform, een gouden combinatie! (DACH)

Sinds de ontwikkeling van GraphQL in 2016 door Facebook, heeft deze query taal gestaag aan populariteit gewonnen ten opzichte van bijvoorbeeld REST API’s. GraphQL biedt ontwikkelaars een uiterst effectieve data-fetching technologie die ervoor zorgt dat alleen de absoluut noodzakelijke en relevante data wordt opgehaald, zelfs als die data uit meerdere bronnen komt. Dat biedt grote performancevoordelen ten opzichte van meer traditionele technologieën. En dat is belangrijk in een wereld waarin API’s een steeds grotere rol gaan spelen.

Read More

What's Next?

Gain real-time insights from your data and begin
your digital transformation today!